Bij Afscheid

Inspiratie en hulp om het afscheid toe te eigenen.

Verdieping in het afscheid

Een uitvaart is bedoeld als helend ritueel, niet als iets akeligs waar je gauw vandaan wilt. Neem bezield afscheid in de vorm zoals bij jullie past. 

Susanne Duijvestein deelt haar ervaringen als begrafenisondernemer en neemt je mee in hoe je het afscheid kunt toe-eigenen, los van commercie.

Er zijn allerlei manieren om iets groens achter te laten. Vinden jullie het inspirerend om een boom te planten? Lees hier meer over de zin en onzin van producten die dit beloven.

Ooit nagedacht over de milieu-impact van een kist? Lees hier meer over natuurlijke materialen en wat de alternatieven zijn voor een houten kist, zoals een mand of wade.

Een lichaam oplossen in plaats van cremeren: binnenkort wordt aquameren mogelijk in Nederland, ook bekend als resomeren en alkalische hydrolyse.

Hoe we afscheid nemen is best een belasting voor de planeet. Hoe kunnen jullie de uitvaart zo milieuvriendelijk mogelijk vormgeven? 

Geld is nooit wat een uitvaart mooi maakt: liefde maakt een uitvaart mooi. De grote uitnodiging is dan ook om bij jullie creativiteit en inspiratie te komen.

Het is een hardnekkig gebruik om enorme hoeveelheden bloemen te offeren voor een uitvaart. Kies de bloemen bewust, en gun ze een langer leven.

Bewust afscheid nemen

Heel ons leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken: in het werk dat we doen, hoe we eruit zien, hoe we onze vrije tijd besteden. Ook onze uitvaart mag onze liefde voor het leven weerspiegelen. Hier vinden jullie inspiratie en wijsheid om het afscheid toe te eigenen. Hebben jullie nu een uitvaartbegeleider nodig? Susanne helpt jullie verder via 0644366264.

Uitvaart in Eigen Hand

Uitvaart in Eigen Hand

Bewust en creatief afscheid nemen, met of zonder uitvaartbegeleider. Bestel hier het gesigneerde handboek van Susanne Duijvestein.

Over ons

Als begrafenisondernemer verwonder ik me over de standaardiserende commercie die heerst in de uitvaartwereld, en onze onnatuurlijke omgang met de dood. Terwijl afscheid nemen zoveel mooier kan! Samen met Saan Rashid en Sander Hagelaar laat ik hier een platform groeien voor naasten om zelfredzaamheid te versterken, natuurlijke inspiratie te vinden en eigen creativiteit aan te wakkeren. 

– Susanne Duijvestein