Een laatste plek in de natuur

Natuurbegraven

Natuurbegraafplaats+Heidepol
Natuurbegraafplaats Heidepol, midden op de Veluwe

Scheppen van natuur

“Je kunt er verschillende kikker- en paddensoorten vinden, en zelfs salamanders voelen zich er thuis. Ook Canadese ganzen en wilde eenden laten zich geregeld horen op Schoorsveld, net als verschillende buizerdkoppels. Andere bijzondere vogel- en insectensoorten op Schoorsveld zijn onder meer de rietzanger, de zilverreiger, ijsvogels, libellen en waterjuffers.”

— Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Natuurbegraafplaats+Schoorsveld
De ijsvogel op Natuurbegraafplaats Schoorsveld

Opgaan in het landschap

Strikte materiaalregels

Laarzen aan

content-maashorst-het-team-1200x800
Het team van natuurbegraafplaats Maashorst

Waar zijn natuurbegraafplaatsen?